Osuszacze powietrza

Powietrze atmosferyczne zawiera duże ilości pary wodnej, która skrapla się, gdy sprężone powietrze ulega rozprężeniu. Wilgoć zawarta w sprężonym powietrzu stwarza zagrożenie uszkodzenia urządzeń podłączonych do sprężarki i jest doskonałą pożywką dla rozwoju bakterii i mikroorganizmów, które zasiedlają instalacje pneumatyczną. Kontakt takiego powietrza z organizmem ludzkim lub zwierzęcym, żywnością lub urządzeniami medycznymi może prowadzić do powstania problemów natury higienicznej.

Aby zapewnić odpowiednie parametry powietrza, sterylność i suchość, firma JUN-AIR oferuje osuszacze adsorpcyjne iQ i D. W odróżnieniu od innych osuszaczy na rynku, osuszacz firmy JUN-AIR przeznaczony jest do pracy ciągłej.

Osuszacze adsorpcyjne usuwają wilgoć z powietrza zanim dostanie się ono do zbiornika sprężonego powietrza, zapewniając punkt rosy -40oC. Tak wysoka suchość powietrza zapewnia jałowość instalacji pneumatycznej (bakterie obumierają przy wartości punktu rosy poniżej -23oC) oraz zabezpiecza ją przed korozją (korozja nie pojawia się przy wartości punktu rosy poniżej -30oC).
 

Osuszacz adsorpcyjny iQ JUN-AIR
Osuszacz adsorpcyjny D JUN-AIR

Kontakt z nami

OXYMED

93-620 Łódź,
ul. Bronisin 34

tel. kom. 601 236 877
tel. kom. 601 232 077
tel. kom. 605 268 776

e-mail: biuro@oxymed.pl
Napisz do nas